Nové oplotenie okolo cintorína

08. september 2014

V našej obci bolo rekonštruované oplotenie cintorína, kde bola spevnená aj plocha. Financie boli poskytnuté z programu Leader a projekt bol realizovaný v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia.

 

KONTAKTY / ELÉRHETŐSÉG

Obecný úrad Trebušovce

Trebušovce 34
991 27 Kamenné Kosihy

PARTNERI / PARTNEREK