29. december 2015

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

 

1 372 dopravných nehôd

32 usmrtených osôb

158 osôb ťažko zranených a 642 osôb ľahko zranených

(usmrtených: 19 vodičov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti)

 

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. decembra 2015 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne účastníci CP porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

 

 

apelujeme na CHODCOV A vodičov motorových vozidiel

 

Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v obci ako aj mimo obce!

 

Vstupujte do vozovky na miestach na to určených s prihliadnutím na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel!

 

Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!

Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a neprehľadných miestach!

Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!

Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!

Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

 

Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!

08. september 2014

V našej obci bolo rekonštruované oplotenie cintorína, kde bola spevnená aj plocha. Financie boli poskytnuté z programu Leader a projekt bol realizovaný v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia.

KONTAKTY / ELÉRHETŐSÉG

Obecný úrad Trebušovce

Trebušovce 34
991 27 Kamenné Kosihy

PARTNERI / PARTNEREK